Gelir İdaresi Başkanlığı, borcun bulunmadığını gösterir belge ile ilgili kararın tebliğini paylaştı

Yeni eklenen Gelir İdaresi Başkanlığı, borcun bulunmadığını gösterir belge ile ilgili kararın tebliğini paylaştı son dakika SDK haberi aşağıda okuyabilirsin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) borcun bulunmadığını gösterir belge alabilmek için tecil edilen borç tutarının yüzde 10’unun ödenmesi şartı 31 Temmuz 2023 tarihine kadar kaldırıldığını bildirdi.

Alınan kararlar, Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ildeki ticaret ilişkilerini yürütmek için yöre halını rahatlatmak için alınan tedbirler kapsamında.

GİB’in 25 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği şöyle:

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılacak “borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (9) numaralı bölümünün (e) bölümünde düzenlenmiş olan “tecil edilen borç tutarının yüzde 10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartının aranılmaması uygun görülmüştür.

KVD indirimi tebliği de yayınlandı

GİB, aynı zamanda 25 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan 45 Seri No’lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e de http://gib.gov.tr adresinde ulaşılabileceğini aktardı.

Bu tebliğler Kahramanmaraş depremindeki depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yapılan konteyner ve prefabrik yapılandaki ve kurulum malzemelerinin KDV’sindeki indirimi içeriyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir