Güç Bakanlığı memleketler arası tahkim merkezinin petrol davasında Irak’ın Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmettiğini bildirdi

Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ve Irak ortasında Paris merkezli Memleketler arası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen davada, Irak’ın beş talebinden dördünün reddedildiğini, Türkiye’nin taleplerinin ise büyük çoğunluğunun kabul edilerek Irak’ın Türkiye’ye tazminat…

Devam